main content

post area

از اینکه ملورز را انتخاب کردید بسیار متشکریم

تک آهنگ :

به صورت ساده ۳۰۰۰۰ تومان

به صورت ویژه ۶۰۰۰۰ تومان


آلبوم کامل

به صورت ساده ۵۰۰۰۰ تومان

به صورت ویژه ۹۰۰۰۰ تومان


موزیک های سیاسی و موزیک های دارای الفاظ رکیک در سایت قرار نمیگیرد.

پخش سراسری در سایر رسانه های کشور انجام میشود.

شماره کارت :

۶۳۶۲۱۴۱۰۸۸۱۲۲۶۷۷ علی روضاتی

قبل از واریز هماهنگ کنید.

شماره تماس و تلگرام : ۰۹۱۲۸۳۸۱۰۴۲